Aktywne złoże filtracyjne AFM

To , co znajduje się w środku Twojego filtra decyduje w dużej mierze o higienie Twojego basenu .Każdy komu zależy na wodzie o wysokiej jakości powinien skorzystać z osiągnięć współczesnej technologii i zastosować aktywne złoża filtracyjne .Korzyści dla użytkownika basenu to:

  • krystalicznie czysta woda
  • mniejsze zużycie chloru
  • brak zapachu chloru
  • brak patogenów
  • ekologiczny produkt
  • ekonomiczność

AFM najlepiej sprawdzi się w Twoim prywatnym basenie,a poza tym masz spokój na8-10 lat z wymianą złoża. Aktywne złoże filtracyjne ma wysoką wydajność ,filtruje 30% więcej związków organicznych ,jest bioodporne i samosterylizujące ,co oznacza brak tworzenia się biofilmu w złożu filtracyjnym .Ta ważna cecha sprawia ,że system basenowy jest zdrowszy ,ekologiczny i bardziej ekonomiczny .Aktywne złoże eliminuje trichloraminy, dzięki czemu brak jest przykrego zapachu chloru. Jest to możliwe,ponieważ złoże niestanowi warstwy biologicznej dla patogenów .Brak warstwy biologicznej =brak trójchloramin=brak zapachu chloru.